AA/EEOAA/EEO

Leading Technology Composites (LTC) phải tuân theo các yêu cầu nhất định về lưu trữ hồ sơ và báo cáo để đảm bảo thực thi luật và quy định về dân quyền của liên bang và tiểu bang. Nhằm tuân thủ các luật này, LTC mời ứng viên tự nguyện cho biết chủng tộc hoặc dân tộc, tình trạng khuyết tật và tư cách cựu chiến binh của mình. Việc gửi thông tin này là tự nguyện và việc từ chối cung cấp thông tin sẽ không hề khiến bạn bị đối xử bất lợi. Thông tin thu thập được sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng theo các điều khoản của luật, sắc lệnh và quy định hiện hành, bao gồm cả những quy định yêu cầu thông tin phải được tóm tắt và báo cáo cho chính phủ liên bang. Khi báo cáo, dữ liệu sẽ không nhận dạng bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Nếu bạn có thắc mắc về câu hỏi khảo sát, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Nhân Sự.

Thông Tin Chung

Tên(Required)
Name
How did you hear about LTC?
Position you are applying for?
Giới tính(Required)
Sex

Phân Loại Chủng Tộc/Dân Tộc / Race/Ethnic Classification

Bạn có phải là người gốc Tây Ban Nha hay Latinh không? / Are you Hispanic or Latino?(Required)
Bạn là người thuộc văn hóa Mexico, Puerto Rico, Cuba, Trung hoặc Nam Mỹ, hoặc Tây Ban Nha hoặc có nguồn gốc khác bất kể chủng tộc?
Nếu không, vui lòng chọn chủng tộc của bạn bên dưới
Người da trắng (không phải gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh). Người có nguồn gốc là tộc người bản địa tại Châu Âu, Trung Đông hoặc Bắc Phi.

Tư Cách Cựu Chiến Binh / Veteran Status

Nếu bạn cho rằng mình thuộc bất kỳ nhóm cựu chiến binh được bảo vệ nào, vui lòng cho biết bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp bên dưới. Định nghĩa của từng mục phân loại ở dưới đây. Là một nhà thầu của chính phủ tuân theo VEVRAA, chúng tôi yêu cầu thông tin này để đánh giá mức độ hiệu quả của các nỗ lực tiếp cận và tuyển dụng tích cực mà chúng tôi thực hiện theo VEVRAA.
  • cựu chiến binh lục quân, hải quân hoặc không lực Hoa Kỳ có quyền được bồi thường (hoặc người được bồi thường, nhưng cho mục đích nhận lương hưu quân đội,) theo luật do Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh quản lý; hoặc
  • người đã xuất ngũ hoặc giải ngũ vì khuyết tật trong thời gian làm nhiệm vụ.

"Cựu chiến binh mới xuất ngũ" là bất kỳ cựu chiến binh nào đang trong khoảng thời gian ba năm bắt đầu từ ngày cựu chiến binh đó xuất ngũ hoặc giải ngũ khỏi lục quân, hải quân hoặc không lực Hoa Kỳ.

"Cựu chiến binh thời chiến hoặc cựu chiến binh được trao huy hiệu chiến dịch" là cựu chiến binh từng phục vụ trong lục quân, hải quân hoặc không lực Hoa Kỳ trong một cuộc chiến tranh hoặc một chiến dịch hoặc viễn chinh và được trao huy hiệu chiến dịch theo quy định pháp luật do Bộ Quốc Phòng quản lý.

"Cựu chiến binh có huy chương phục vụ trong Quân Lực" là cựu chiến binh đã tham gia vào một hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và được trao huy chương phục vụ của Quân Lực theo Sắc Lệnh 12985 trong thời gian phục vụ trong lục quân, hải quân hoặc không lực Hoa Kỳ.

Bạn có phải là cựu chiến binh được bảo vệ không?(Required)
Veteran Classification
This field is for validation purposes and should be left unchanged.