Skip to Content

Giới thiệu về Vị trí Kỹ sư phát triển

Địa điểm: May

Ca 1

Tóm tắt công việc:

Chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, công nghệ và quy trình mới. Nhiệm vụ bao gồm nghiên cứu vật liệu và quy trình mới, phát triển năng lực sản xuất mới, thử nghiệm sản phẩm và vật liệu, và cuối cùng là phát triển các sản phẩm áo giáp cứu mạng để bảo vệ an toàn cá nhân.

Công việc đảm nhiệm:

 • Thiết kế, phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm, phân tích và đánh giá các sản phẩm, quy trình và dịch vụ mới cũng như được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Phát triển các giải pháp áo giáp sáng tạo và hiểu được yêu cầu thử nghiệm đạn đạo
 • Phân tích, hiểu và tạo thông số kỹ thuật và bản vẽ/mô hình
 • Nghiên cứu, phát triển vật liệu và thiết bị mới
 • Nghiên cứu, phát triển danh sách nhà cung cấp tiềm năng
 • Hỗ trợ các nhóm nội bộ đưa ý tưởng thiết kế sang công đoạn sản xuất
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thử nghiệm
 • Cung cấp chuyên môn kỹ thuật và tư vấn cho khách hàng, nhà cung cấp

Yêu cầu công việc:

 • Kỹ năng tin học cơ bản (Microsoft Office)
 • Tự chủ, giải quyết vấn đề, có khả năng thích ứng khi ưu tiên có thay đổi
 • Tư duy phân tích, cởi mở và sẵn sàng học hỏi
 • Năng lực về cơ khí (tự xây dựng nguyên mẫu, mô hình, dụng cụ, v.v., với mức độ chỉ dẫn hạn chế)
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm sản xuất với vật liệu composite
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng SolidWorks, AutoCAD và/hoặc phần mềm CAD tương tự
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường R&D

Giáo dục và kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật (Cơ khí, Khoa học vật liệu hoặc lĩnh vực liên quan)

Back to top