Skip to Content

Giới thiệu về Vị trí Kỹ thuật viên bảo trì

Địa điểm: May Custer

Ca 1 Ca 2

Công việc đảm nhiệm:

 • Sửa chữa và bảo trì máy móc, HVAC, hệ thống ống nước, điện, thủy lực, hệ thống khí nén, điện lạnh thương mại/công nghiệp
 • Khắc phục sự cố
 • Sử dụng dụng cụ cầm tay
 • Thực hiện các chức năng máy tính cơ bản
 • Đọc bản thiết kế
 • Làm việc ngoài giờ khi cần thiết
 • Tuân thủ các yêu cầu về an toàn
 • Thực hiện Yêu cầu 5S đối với khu vực làm việc
 • Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và người giám sát
 • Làm việc trong môi trường nhóm
 • Đáng tin cậy
 • Làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Yêu cầu công việc:

 • Có chứng nhận vận hành xe nâng
 • Có kinh nghiệm hàn là một lợi thế
 • Ưu tiên 2-3 năm kinh nghiệm
Back to top