Skip to Content

Giới thiệu về Vị trí Kỹ thuật viên lắp ráp

Địa điểm: Custer

Ca 1 Ca 2

Công việc đảm nhiệm:

 • Lắp ráp các bộ phận theo chỉ dẫn trong phiếu giao việc
 • Hoàn thành các bộ phận bằng cách bày ra, xén, khoan, khoét loe miệng, lấp lổ hổng, và chà nhám
 • Có thể dán mác và đóng gói các bộ phận sau khi hoàn thành
 • Sử dụng các dụng cụ cầm tay nhỏ như máy khoan và máy chà nhám
 • Đọc và hiểu các phiếu giao việc bằng văn bản và bằng lời nói
 • Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết, nhiều bước
 • Truyền đạt các câu hỏi và đề xuất
 • Tuân thủ các yêu cầu về an toàn
 • Thực hiện Yêu cầu 5S đối với khu vực làm việc
 • Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và người giám sát
 • Làm việc trong môi trường nhóm
 • Đáng tin cậy
 • Làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Yêu cầu vềsức khỏe:

 • Khéo tay/ ngón tay
 • Thị lực
 • Khả năng nâng và mang nguyên liệu
 • Khả năng đứng trong thời gian dài trong một khu vực có tình trạng kiểm soát khí hậu hạn chế
Back to top