Skip to Content

Giới thiệu về Vị trí Nhân viên sơn LineX

Công việc đảm nhiệm:

  • Sơn lớp phủ lên bề mặt của các bộ phận được sản xuất bằng cách sử dụng thiết bị phun, dụng cụ điện và dụng cụ hỗ trợ công việc
  • Chuẩn bị bề mặt sơn và trộn/đo nguyên liệu để sơn
  • Kiểm tra sai sót trong công việc và thực hiện các bước sửa chữa thích hợp
  • Ghi chép nhật ký công việc bằng văn bản
  • Đọc và hiểu các phiếu giao việc bằng văn bản và bằng lời nói
  • Làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Yêu cầu vềsức khỏe:

  • Sử dụng tay/ngón tay
  • Thị lực
  • Có khả năng nâng và mang lên đến 50 lbs.
  • Có khả năng đứng trong thời gian dài trong một khu vực có tình trạng kiểm soát khí hậu hạn chế
Back to top