Skip to Content

Giới thiệu về Vị trí Nhân viên vận hành lò và nồi hơi

Địa điểm: May Custer

Ca 1 Ca 2 Ca 3

Tóm tắt công việc:

Chịu trách nhiệm đặt đúng các bộ phận đã đóng gói trong lò hoặc nồi hơi cho quá trình lưu hóa.

Công việc đảm nhiệm:

 • Đảm bảo độ chính xác của thiết lập và vận hành lò/nồi hơi bằng cách làm theo các quy trình và thực hành lò /nồi hơi thích hợp
 • Gỡ nguyên liệu đóng gói khỏi khuôn sau khi các bộ phận đã được lưu hóa
 • Làm sạch và chuẩn bị khuôn để tái sử dụng trong các quy trình ép ráp
 • Đọc và hiểu hướng dẫn trong phiếu giao việc
 • Tuân thủ các yêu cầu về an toàn
 • Thực hiện Yêu cầu 5S đối với khu vực làm việc
 • Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và người giám sát
 • Làm việc trong môi trường nhóm
 • Đáng tin cậy
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Yêu cầu công việc:

 • Khéo tay/ ngón tay
 • Thị lực
 • Có khả năng nâng/mang/đẩy/kéo vật nặng
 • Có khả năng đứng trong thời gian dài
Back to top