Tự Xác Định Tình Trạng Khuyết TậtTự Xác Định Tình Trạng Khuyết Tật

"*" indicates required fields

 • Mẫu CC-305
 • Trang 1/1
 • Số Kiểm Soát OMB 1250-0005
 • Hết hạn vào ngày 31/05/2023

MM slash DD slash YYYY
Tên*
Name

Tại sao bạn được yêu cầu hoàn thành mẫu này? / Why are you being asked to complete this form?

Chúng tôi là nhà thầu phụ hoặc nhà thầu liên bang cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng theo yêu cầu của pháp luật cho những người khuyết tật đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng phải đánh giá tiến trình hướng tới mục tiêu đạt ít nhất 7% số nhân sự là người khuyết tật. Để làm điều này, chúng tôi bắt buộc phải hỏi ứng viên và nhân viên xem họ có hoặc đã từng bị khuyết tật hay không. Do một người có thể bị khuyết tật vào bất cứ lúc nào nên chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên của mình cập nhật thông tin của họ ít nhất năm năm một lần.

Việc tự xác định bản thân là người khuyết tật là tự nguyện và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ chọn làm điều này. Câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật và các nhân viên lọc ứng viên hay bất kể người nào khác liên quan đến việc đưa ra quyết định nhân sự sẽ không nhìn thấy thông tin này. Việc hoàn thành biểu mẫu này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến bạn dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể trước đây bạn đã tự xác định hay chưa. Để biết thêm thông tin về biểu mẫu này hoặc nghĩa vụ về việc làm bình đẳng của các nhà thầu liên bang theo Điều 503 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, vui lòng truy cập trang mạng Văn Phòng Chương Trình Tuân Thủ Hợp Đồng Liên Bang (OFCCP) của Bộ Lao Động Hoa Kỳ tạiwww.dol.gov/ofccp.

Làm thế nào để biết mình bị khuyết tật? / How do I know if I have a disability?

Khuyết tật bao gồm nhưng không giới hạn ở:


 • Tự Kỷ
 • Rối loạn tự miễn, chẳng hạn như lupus, đau cơ xơ hóa, thấp khớp hoặc HIV/AIDS
 • Mù hoặc thị lực kém
 • Ung thư
 • Vấn đề tim mạch hoặc bệnh tim
 • Bệnh Celiac
 • Bại não
 • Điếc hoặc khiếm thính
 • Trầm cảm hoặc lo lắng
 • Bệnh tiểu đường
 • Động kinh
 • Rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như Bệnh Crohn hoặc hội chứng ruột kích thích
 • Thiểu năng trí tuệ
 • Không có chân tay hoặc một phần chân tay
 • Bệnh trạng hệ thần kinh, chẳng hạn như đau nửa đầu, bệnh Parkinson hoặc Đa xơ cứng (MS)
 • Bệnh trạng tâm thần, chẳng hạn như rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, PTSD hoặc trầm cảm nặng
Vui lòng chọn một trong các ô dưới đây:*
Please check one of the boxes.

TUYÊN BỐ VỀ GÁNH NẶNG CÔNG: heo Đạo Luật Giảm Thiểu Thủ Tục Giấy Tờ năm 1995, không có người nào bắt buộc phải trả lời yêu cầu thu thập thông tin trừ khi thông tin đó có hiển thị số kiểm soát OMB hợp lệ. Bài khảo sát này sẽ mất khoảng 5 phút để hoàn thành.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.